Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Zmiana języka

PolskiAngielski

Waluta

Producenci

? Regulamin e-Sklep Novazym Polska

Regulamin e-Sklep Novazym Polska

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY NOVAZYM POLSKA s.c.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług wprowadziliśmy specjalne procedury wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w wyniku czego zapewnione jest tak bezpieczeństwo danych osobowych jak i przeprowadzanych transakcji. Novazym Polska zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji zakupu.

Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi sprzedaży oraz zgodnie z upoważnieniem Klienta, o ile takie zostanie udzielone Novazym przez Klienta. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Novazym Polska, jednak zapewniamy w ten sposób bieżące informowanie klientów o zmianach w ofercie i usługach Novazym. Wykorzystanie danych osobowych Klienta w zakresie przekraczającym realizację zawartej umowy z Novazym Polska, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii, zmiany prawa oraz rozwój oferty Novazym Polska powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

 

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.novazym.pl zwany dalej sklepem internetowym prowadzony jest przez firmę Novazym Polska S.C. z siedzibą ul. Abrahama 12 61-615 Poznań. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i skierowana jest do odbiorców indywidualnych z naszego kraju. REGON: 634 634 290, NIP: 972-109-96-48. Sklepem internetowym opiekuje się Adam Burzyński, tel. 607 312 484, mail: info@novazym.com, fax: 61 825 95 98.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług wprowadziliśmy specjalne procedury wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w wyniku czego zapewnione jest tak bezpieczeństwo danych osobowych jak i przeprowadzanych transakcji. Novazym zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji zakupu. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi sprzedaży oraz zgodnie z upoważnieniem Klienta, o ile takie zostanie udzielone Novazym przez Klienta. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Novazym, jednak zapewnia, z korzyścią dla Klienta, bieżące informowanie go o zmianach w ofercie i usługach Novazym. Wykorzystanie danych osobowych Klienta w zakresie przekraczającym realizację zawartej umowy z Novazym, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta. Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii, zmiany prawa oraz rozwój oferty Novazym powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie w ramach organizowanej prezentacji produktów sklepu internetowego. Zawartość sklepu internetowego www.novazym.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków. Każde kolejne wejście do Sklepu jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Novazym Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Novazym w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


OFERTA. OKRES TRWANIA. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA. FORMY POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.

Produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego zmienna i podlega stałej aktualizacji. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich nie zawierają podatku VAT. Koszt dostawy o ile występuje (w większości przypadków wynosi 19.00zł netto) i nie jest podawany wraz z ceną zakupu. Sklep internetowy posiada możliwość przeliczania ceny towarów w różnych walutach po aktualnych kursach z danego dnia zgodnych z średnimi kursami walut NBP. Sprzedaż w Sklepie Internetowym Novazym, trwa od 20 sierpnia 2005r. Novazym zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części ekspozycji czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu oraz ceny bez podania przyczyn. Nie może to jednak dotyczyć przerwania sprzedaży już rozpoczętej. Zamówienia na Produkty bądź przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Preferowanym językiem do składania zamówień jest język polski. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.

Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i wysłanie go Novazym przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronach Sklepu. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Novazym zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Novazym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane. W przypadku błędnych danych przesłanych przez klienta na www.novazym.pl wszelkie poprawki realizuje się drogą mailową info@novazym.com. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Obsługujący wysyła do Klienta list e-mail zawierający specyfikację zamówienia.

Drugim sposobem weryfikacji zamówienia jest telefoniczne sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu. Sposoby weryfikacji zamówień z punktu stosuje się zamiennie.

W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego zamówienie zostaje anulowane. Serwis www.novazym.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności. W przypadku zamawiania próbek testowych, jednocześnie można zamówić nie więcej, niż po jednej próbce testowej z każdego z asortymentu sklepu na jedna jednostkę naukową np. zakład. Inna forma zamówienia wymaga akceptacji sklepu. Próbki testowe można zamawiać wyłącznie jednorazowo. W przypadku braku próbek Novazym Polska ma prawo zrealizować częściowo zamówienie względem dostępnego w sklepie asortymentu.

Zamówienia w trakcie wysyłki nie może anulować, przesyłki o charakterze nietrwałym wymagającym szczególnych warunków przechowywania lub transportu nie podlegają zwrotowi. Oferta sklepu Novazym Polska nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Przyznane rabaty na sprzedaż odczynników nie sumują się.

W przypadku zamówienia o łącznej wartości powyżej 900 zł, dostawa następuje firmą spedycyjną na koszt Novazym Polska
.

Przesyłki każdorazowo dostarczane są bezpośrednio do klienta lub działu zamówień reprezentującego Klienta Koszt dostawy dla przesyłek o wartości do 900 zł sumowany jest z ceną towaru i rabatem udzielanym przez Novazym.

W przypadku, gdy dostawa zamówionego Produktu realizowana jest przez firmę spedycyjną  DHL, klient zostaje powiadomiony o numerze przesyłki, który to numer pozwoli śledzić miejsce w którym w zdanej chwili znajduje się przesyłka. Można uzyskać informację o stopniu realizacji dostawy przez firmę DHL na stronie www.servisco.com.pl
.

Zamówione w ramach Sklepu Novazym produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.

Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest przelewem na rachunek bankowy firmy Novazym lub gotówką w okresie ustalonym przez zamawiającego i osobę reprezentującą firmę Novazym Polska S.C. Jeżeli termin zapłaty nie został szczegółowo ustalony przez strony, stosuje się 7 dniowy termin płatności licząc od dnia sprzedaży.

Zapłaty przelewem należy dokonywać na rachunek bankowy sklepu internetowego Novazym Polska zgodnie z poniższym wzorem. Novazym Polska, PPNT, ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań, nr konta 11124017631111001004733950, Bank Pekao S.A. w Poznaniu.

ZWROTY TOWARÓW, ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Wszystkie produkty oferowane przez Novazym są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim serwisem, którego adres znajdziecie Państwo na stronie www.novazym.pl lub drogą mailową: info@novazym.pl
Firma Novazym gwarantuje, że jej produkty odpowiadają opisom produktów dostarczonym Klientowi razem z towarzyszącymi im ulotkami. Produkt wadliwy, lub produkt niespełniający wymogów zawartych w katalogu lub ulotce zostanie wymieniony na nasz koszt . Klient może żądać wymiany wadliwego lub niespełniającego jego oczekiwań produktu, wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji przesłanej pocztą bądź listem elektronicznym info@novazym.ehost.pl, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Firma Novazym gwarantuje sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie 30 dni od jej zgłoszenia.


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa, ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 7, nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
SZKODLIWOŚĆ I TOKSYCZNOŚĆ

Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów przestrzegamy, iż wszystkie produkty powinny być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach laboratoryjnych oraz przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Należy podczas pracy ze wszystkimi związkami chemicznymi przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP. Zwracamy również uwagę, że brak informacji o zagrożeniu nie świadczy o tym, że praca z daną substancją jest bezpieczna.

Firma Novazym Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania jej produktów.


Novazym Polska zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie w ramach Prezentacji Produktów sprzedawanych przez Novazym Polska S.C. i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej info@novazym.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

Ceny w sklepie internetowym są cenami umownymi i nie stanowią oferty handlowej w tym rozumieniu.

Wszelkie reklamacje dotyczące formy i zachowania warunków transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu dokumentacji w obecności kuriera i po otrzymaniu przez niego poświadczenia. 

Adres do korespondencji: Novazym Polska Abrahama 12 61-615 Poznań


Novazym Polska zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju i wielkości pamięci typu nośnika flash w czasie trwania promocji bez wcześniejszego uprzedzenia zamawiającego.

Promocja obejmuje wyłącznie osoby które zarejestrowały się w sklepie internetowym. Tylko jedna osoba z zamawiających z danej jednostki naukowej jest uprawniona aby skorzystać z warunków promocji.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • NOVAZYM POLSKA s.c.
  Wielkopolska Centre of
  Advanced Technologies
  ul. Umultowska 89 C build. A/38
  61-614 Poznań,
  POLAND
  Tel + 48 61 610 39 10
  Fax + 48 61 610 39 11
  email: info@novazym.pl

  NIP: 9721099648
 • E-mail:info@novazym.pl
 • Telefon+48 61 610 39 10
  +48 607 312 486
 • Fax+48 61 610 39 11
 • Godziny działania sklepu9-16

Visitor GPS

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).